Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
januari 2019    |    nummer 212
Jeugdzorg Nederland
Column
 
‘Jeugdbescherming in de knel, uit de knel’
“Jeugdbescherming en alles wat erbij komt kijken is uiterst complex. Dit werk benaderen als ‘product’ en inkopen op scherp uitonderhandelde tarieven en afrekenen op deel-resultaten, is niet helpend en maakt jeugdzorg juist duurder. Jeugdbescherming is geen ‘markt’. We hebben iets anders nodig”, aldus Arno Lelieveld, bestuurder van Jeugdbescherming Gelderland. Hij schreef een opinieartikel voor De Gelderlander over de te lage tarieven voor jeugdbescherming. Daarin pleit hij voor een andere manier van samenwerken, gebaseerd op vertrouwen. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Nieuwe wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (VWS) dat moet zorgen voor vermindering van de administratieve lasten voor Wmo- en jeugdzorginstellingen. De Jonge kan op grond van deze wet het gebruik van informatiestandaarden van het programma I-Sociaal domein verplicht stellen, waardoor zorginstellingen die voor meerdere gemeenten werken nog maar met één verantwoordingsformat hoeven te werken. Jeugdzorg Nederland pleit al langer voor verlaging van de administratieve lasten binnen de jeugdzorg. De nieuwe wet maakt het ook mogelijk om gemeenten te verplichten om samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Transformatieplannen jeugdzorgregio's online
De transformatieplannen die door 42 jeugdregio’s zijn ingediend om een impuls te geven aan de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel staan online. De VNG wil met de online publicatie van de transformatieplannen kennisuitwisseling stimuleren. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: ‘regionale expertteams nog volop in ontwikkeling’
De regionale expertteams zijn nog volop in ontwikkeling. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op basis van vijf bezoeken aan regionale expertteams voor jeugdigen met complexe problematiek. De ontwikkelpunten gaan over het betrekken van het kind en de ouders, het creëren van passend aanbod en de wachtlijsten. De bevindingen van de inspectie zijn opgenomen in de factsheet ‘De regionale expertteams voor jeugdigen: nog stappen te zetten'. Hiermee wil de Inspectie een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de regionale expertteams. 
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
1 februari
Het Vergeten Kind Talks 
Het voorkomen van onnodig leed van uit huis geplaatste kinderen. Dat is het doel van de campagne 'Stop de Carrousel' die twee weken geleden is gestart. Jeugdzorg Nederland steunt de campagne. Monique Kavelaars, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, schreef eerder een column over het manifest ‘Stop de Carrousel’. Tijdens de Week van Het Vergeten Kind die volgende week van start gaat, wordt ook weer 'Het Vergeten Kind Talks' georganiseerd. Daarin gaat de jongerenraad van Het Vergeten Kind, in gesprek met jongerenraden van jeugdzorgorganisaties, jeugdzorgprofessionals, bestuurders, politici en ambassadeurs van Het Vergeten Kind over hoe je er als organisatie voor zorgt dat kinderen altijd gehoord worden als het over hun ontwikkeling gaat en hoe je het luisteren naar het kind omzet in actie. Aanmelden voor Het Vergeten Kind Talks kan nog tot en met vrijdag 25 januari 13.00 uur.  
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
Samen met een meeleefgezin het kind opvoeden 
In de NRC het verhaal van een meeleefgezin dat een dag per week zorgt voor een tweejarig kind van kwetsbare ouders. In het verhaal zijn ook de ouders aan het woord. Zij vertellen over hun ervaring met het meeleefgezin, waardoor zij even tot rust kunnen komen. De inmiddels tachtig meeleefgezinnen van de Stichting Meeleefgezin vangen kinderen van 0 tot 5 jaar met een vader of moeder met psychische problemen op, waardoor ouders even tot rust kunnen komen.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd