Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
januari 2019    |    nummer 211
Jeugdzorg Nederland
Column
 
Hans Helgers, voorzitter Raad van Bestuur De Opbouw
‘Red de Jeugdzorg’
“De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 heeft de jeugdzorg in een financiële crisis gestort. Vergeleken met de dreigende scenario’s in de jeugdzorg is het recente faillissement van twee ziekenhuizen kinderspel. Veel jeugdzorginstellingen hangen aan het Haags infuus van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) of eten mee uit de ruif van gehandicaptenzorg en ouderenzorg”. Dat zegt Hans Helgers, voorzitter Raad van Bestuur van Stichting De Opbouw, in zijn column ‘Red de Jeugdzorg’. Helgers pleit voor een marktmeester Jeugdzorg die orde schept in de chaos van aanbestedingen, zorgproducten, tarieven en verantwoordingsstandaarden.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
‘Herstel weeffout in kinderbeschermingswet’
Ido Weijers, emeritus-hoogleraar jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht pleit voor herstel van de ‘weeffout’ in de kinderbeschermingswet die het moelijker maakt om kinderen te beschermen tegen de ernstige psychische gevolgen van huiselijk geweld en verwaarlozing. Dat doet hij in een opiniestuk in de NRC. Met het ingaan van de nieuwe Wet in 2015 geldt dat een ondertoezichtstelling (OTS) alleen kan worden opgelegd als ouders bij een bedreigde ontwikkeling of veiligheid vrijwillige hulp niet of onvoldoende accepteren. Volgens Weijers kan deze nieuwe rechtsgrond leiden tot een patstelling als ouders hulp wel accepteren maar dit zonder effect blijft.

Op donderdag 24 januari vindt in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats waarbij de tussenevaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingswetgeving op de agenda staat. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Wat doet co-ouderschap met kinderen? 
Hoe is het voor kinderen die moeten opgroeien in twee huizen en zich wekelijks moeten verplaatsen? Wat doet co-ouderschap met kinderen nu en op de lange termijn? De Volkskrant maakte er een reportage over. Aan de hand van voorbeelden en onderzoeken vertellen experts over de positieve en negatieve effecten van co-ouderschap en geven ze tips aan ouders die co-ouderschap overwegen. Experts zijn het erover eens dat opgroeien in twee huizen hoe dan ook een extra ontwikkelingstaak voor kinderen is. “Kinderen kunnen van alles meemaken: verhuizen, een juf die weggaat, een hond die doodgaat. Ze kunnen het aan. Als de ouders ze maar blijven steunen”, aldus psycholoog Liesbeth Groenhuijsen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
uit de regio
Zuid-Limburg organiseert efficiënte crisishulp voor jeugdigen
Zestien gemeenten in Zuid-Limburg gaan de crisishulp aan jeugdigen efficiënter organiseren. Met de nieuwe aanpak willen zij kwetsbare jongeren in een crisissituatie sneller helpen en verblijf in de crisisopvang zoveel mogelijk te beperken tot maximaal één week, zo meldt sociaalweb.nl. Volgens de gemeenten is het daarvoor noodzakelijk dat meerdere zorgaanbieders met verschillende expertises gaan samenwerken. Zij worden per 1 juli als één team verantwoordelijk voor het hele proces van melding tot en met crisisinterventie en crisiszorg. 
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
amsterdam, 26 februari
Voorstelling van Zaken “GOED SCHEIDEN”
"Scheiden is pijnlijk, hartverscheurend, eng, verdrietig, zowel voor de partners als voor hun kinderen, maar het betekent niet het einde van de wereld. Je moet het alleen wel goed doen". Dat zeggen de makers van de Voorstelling van Zaken “Goed Scheiden”. Justine van Lawick, Micha de Winter, Elke Geurts, Eveline Tonkens, Ybo Buruma en Carrie Jansen gaan op 26 februari, onder leiding van Phaedra Werkhoven, in gesprek over diverse thema’s om de scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen, zeker voor de kinderen. De voorstelling is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij scheidingen en is mede mogelijk gemaakt door het programma ‘Scheiden zonder Schade’. Jeugdzorg Nederland neemt deel aan het platform ‘Scheiden zonder Schade’ dat sturing geeft aan de uitvoering van het programma.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
terugkijktip
‘Jeugdzorgverleners in gesloten jeugdzorg continue alert’
Jeugdzorgverleners in gesloten jeugdzorg "zijn continu alert" en jongeren die er verblijven zijn "voortdurend op hun hoede" om suïcidepogingen van andere jongeren te voorkomen. Dat zegt een jeugdhulpverlener in de reportage die Nieuwsuur maakte bij JeugdzorgPlusinstelling Woodbrokers. De reportage laat zien hoe jeugdzorgverleners omgaan met de toename van de ernst van de problemen bij jongeren. Drie groepsleiders doen er alles aan om twee suïcidale jongeren een vaste plek te bieden en ze niet weer door te sturen. 
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
Jongeren van Cardea maken ‘Het 16+ info boek’ 
Jongeren die al op jonge leeftijd op zichzelf moeten wonen weten als geen ander wat daarbij lastig, handig en onmisbaar is. De jongerenraad van jeugdzorgorganisatie Cardea, schreef er 'Het 16+ info boek' over. Het boek staat vol handige tips en tricks om jongeren voor te bereiden op de volwassenheid. De jongeren vinden het belangrijk om hun bevindingen met anderen te delen om ze op die manier te helpen bij de voorbereiding. De gids is ook handig voor jongeren ouder dan 18 jaar die op het punt staan op zichzelf te gaan wonen.  
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd