Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
januari 2019    |    nummer 210
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Herhaalde oproep Kinderombudsvrouw om IS-kinderen op te halen
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft minister Grapperhaus van Justitie nogmaals verzocht de Nederlandse IS-kinderen uit Syrische kampen op te halen. Kalverboer herhaalde haar oproep vanwege de invallende winter en recente politieke ontwikkelingen waardoor de omstandigheden in de kampen verder zullen verslechteren. Volgens Kalverboer heeft Nederland een zorgplicht voor deze naar schatting 145 kinderen in het strijdgebied en de circa 30 minderjarigen daarbuiten. Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, ondersteunde de oproep van Kalverboer eerder al. Spigt:” Een Nederlands kind is een Nederlands kind. En die hebben we te beschermen, ook over de landsgrenzen heen. Juist daar waar de situatie zo gevaarlijk is voor onze kinderen. Stap over de formaliteiten, doe wat nodig is en haal deze kinderen op. Zij hebben hier niet om gevraagd”. Grapperhaus heeft vorig jaar al in een Kamerbrief  laten weten dat hij de kinderen niet naar Nederland wil halen. Hij is nu wel in gesprek met het Rode Kruis over de situatie en pleit voor een “internationale benadering”.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Betere jeugdhulp door 'loslaten bezuinigingskramp'
Betere jeugdhulp is pas haalbaar als gemeenten bereid zijn de bezuinigingskramp los te laten en anders te gaan denken. Dat stellen Thijs Jansen, directeur Stichting Beroepseer, Jos de Blok, oprichter en directeur Buurtzorg Nederland, Toosje Valkenburg, huisarts en medisch directeur academisch hospice Demeter en Marco Mout, oprichter en Chief Creative Officer van WALHALLAb, in een artikel op socialevraagstukken.nl. Zij roepen gemeenten op om anticyclisch te denken en geven adviezen om stappen richting duurzame oplossingen te zetten. Bijvoorbeeld door het creëren van een omgeving waar vanzelfsprekende steun is voor ouders, kinderen en jongeren en het erkennen van het doorslaggevende belang van gezag en vakkundigheid van jeugdzorgprofessionals. Het artikel is een samenvatting van de conclusies van het boek 'Écht doen wat nodig is. Een pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp'.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jeugdautoriteit opgericht
Per 1 januari 2019 bestaat de Jeugdautoriteit. Die is opgericht om het jeugdzorgstelsel goed te laten werken en heeft als doel de continuïteit van essentiële jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen. De Jeugdautoriteit bemiddelt als ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) onvoldoende helpt. Zij spreekt gemeenten aan rond continuïteitsvraagstukken, bemiddelt rond de inkoop van jeugdhulp en bereidt indien nodig bestuurlijke maatregelen voor.
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
8 februari
Seminar 'Jeugdige delinquenten'
Welke vooroordelen zijn er over jeugdige delinquenten? Maken ze slachtoffers of zijn ze zelf slachtoffer? Tijdens het seminar ‘Jeugdige Delinquenten op 8 februari komen aannames over en de aanpak van delinquenten en hun criminele carrière aan de orde. Het seminar is met name interessant voor beleidsmakers, pedagogisch medewerkers en bestuurders en georganiseerd rondom de uitgave van het boek ‘Jeugdige delinquenten’ van Merel van Dorp, journalist en sociaalwetenschapper met specialisatie jeugdhulp en jeugd in risicosituaties. 
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
‘Gevoel is explosief materiaal’ 
In het boek ‘Gevoel is explosief materiaal’ beschrijven Erik Jongman, GZ psycholoog en psychotherapeut bij de Bascule en Spirit en Karin Schaafsma, senior adviseur bij DSP-groep wat een ambulante behandeling van jonge veelplegers in de praktijk omvat. Het boek staat vol met citaten om manieren van spreken te illustreren waarmee de rol van de behandelaar tot leven komt. Daardoor krijgen de jongens en jonge mannen over wie het gaat, gestalte en wordt het behandelproces gemakkelijker voorstelbaar. Het boek is geschreven voor professionals die uitvoerend of beleidsmatig, vanuit een straffende rol of een zorgtaak, te maken hebben met jonge veelplegers. Het boek is gratis te downloaden.
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
29 jan t/m 4 feb
De Week van het Vergeten Kind
Thema 2019: 'Stop het doorplaatsen van kinderen in opvanglocaties’. Lees meer
versterkt de zorg voor jeugd