Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
december 2018    |    nummer 209
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Verplichte standaarden in strijd tegen bureaucratie 
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt om het gebruik van administratieve standaarden verplicht te stellen. Het voorstel biedt ook de mogelijkheid om regionale samenwerking af te dwingen. De minister kan door deze wetswijziging bindende regels opstellen. De Tweede Kamer nam twee wijzigingsvoorstellen van de SP over: gemeenten mogen bovenop de vast te stellen regels geen eigen regels stapelen en de minister moet zijn uitwerking van de regels altijd eerst aan de Tweede Kamer voorleggen, die dan vier weken de tijd heeft om er op te reageren.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Pleegzorgaanbieders ondernemen actie voor meer continuïteit van zorg
Kinderen in de pleegzorg moeten nog te vaak wisselen van pleeggezin. Dat is schadelijk voor hun ontwikkeling. Daarom is meer continuïteit (voor pleegkinderen, van pleegzorgplaatsingen) een van de prioriteiten in het verbeteren van de pleegzorg. Tien pleegzorgaanbieders zijn op 11 december begonnen met het ‘Actieonderzoek continuïteit pleegzorg’. Dat moet bijdragen aan vermindering van vroegtijdige beëindiging van plaatsingen – breakdown – en de uitval van pleegouders.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Eindbericht TAJ: ‘ministers, heb aandacht voor restrisico’s’ 
“De TAJ houdt op 31 december 2018 op te bestaan. Wij zien terug op een periode waarin wij een betekenisvolle rol hebben kunnen spelen in het migeren van overgangsvraagstukken bij de introductie van het nieuwe decentrale stelsel van jeugdhulp.” In een eindbericht aan de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) blikt de Tranisitie Autoriteit Jeugd (TAJ) terug op de afgelopen jaren. In de periode 2014-2018 kwamen er 360 meldingen binnen, die varieerden van een verzoek om ondersteuning, een advies over een subsidieverzoek of een melding over een (mogelijk) (acuut) probleem. In totaal werd bijna € 400 mln. aan subsidie aangevraagd en is circa € 158 mln. subsidie verleend.

“De transitieperiode is voorbij en de eerstverantwoordelijke partijen in het stelsel - gemeenten en (zorg)aanbieders - moeten samen de volgende stappen zetten”, zo schrijft de TAJ. “Zijn daarmee alle problemen opgelost? Vanzelfsprekend: nee.” De TAJ herhaalt daarom in het eindbericht zes ‘restrisico’s’ en gaat er vanuit dat de ministers daar “in de nu aangebroken transformatiefase” aandacht voor hebben.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Onderzoeksubsidie voor Nijmeegs project ‘De School Als Vindplaats’ 
Ervaren jeugdzorgprofessionals van Entrea en Pluryn bieden sinds 2016 ondersteuning op de Nijmeegse basisscholen. Ze doen dat in het project ‘De School Als Vindplaats’. Radboud Universiteit Nijmegen heeft nu subsidie van het Rijk gekregen om te onderzoeken of deze samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg het beoogde effect heeft en of het leidt tot een betere toegang tot hulpverlening van jongeren die op een andere manier niet goed bereikt worden. ‘De School Als Vindplaats’ wordt gezien als een belangrijke innovatie binnen de jeugdzorg en het onderwijs, waarmee kinderen vroegtijdig ondersteund worden in hun ontwikkeling als daar zorgen over zijn.

Dit project is in lijn met de denkrichting van de uitgebrachte adviezen van René Peeters, landelijk kwartiermaker onderwijs, zorg en jeugd Eerder deze maand verscheen zijn rapport 'Mét andere ogen' met daarin een zevental adviezen om de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
"Volhardende veelplegers moeten cel in" 
"Jonge draaideurcriminelen stoppen vaak met hun gedrag als ze wat ouder zijn. Maar wie volhardt, moet de cel in". Dat stelt Ido Weijers, pedagoog en emeritus hoogleraar jeugdstrafrecht in de NRC. Weijers adviseert om jonge, volhardende veelplegers na wéér een misstap achter de tralies te zetten en ze alleen bij uitzondering een taakstraf op te leggen. Daarnaast zegt hij dat de rechter milder moet zijn voor veelplegers die aantoonbaar stappen zetten richting het rechte pad. Weijers baseert zijn adviezen na het jarenlang volgen van de levens van 81 jonge veelplegers.

Jeugdzorg Nederland deelt de opvattingen van Ido Weijers en voegt daar aan toe dat snel en consequent handelen op strafbare feiten bij jeugdigen en jongvolwassenen van belang is om als samenleving geloofwaardig te zijn.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Landelijk Steunpunt Extremisme "van nationaal belang"
Het Landelijke Steunpunt Extremisme (LSE) is een "unicum in Europa" en "van nationaal belang". Dat is een van de conclusies uit het evaluatieonderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF) naar de exit-faciliteit Forsa en het Familiesteunpunt, twee diensten van het LSE. Het Familiesteunpunt ondersteunt familieleden van geradicaliseerde personen. Forsa biedt individuele begeleiding voor mensen die zélf betrokken zijn (geweest) bij radicalisering of extremisme, zoals mensen die tegengehouden zijn bij een poging tot uitreizen of zijn teruggekeerd uit het strijdgebied.

AEF concludeert dat de doelgroep door de begeleiding weerbaarder is geworden en stabieler in het leven staat. In het evaluatierapport staan ook aanbevelingen voor de continuïteit van kennis en financiering van het steunpunt, ook als in de toekomst radicalisering en extremisme minder hoog op de politieke agenda staan. 
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
'Aandachtsfunctionarissen radicalisering in het jeugddomein'
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, lid van Jeugdzorg Nederland, werkt sinds een aantal jaren met aandachtsfunctionarissen radicalisering. Inmiddels werken er bij Horizon zo’n 60. Ellis ter Beek, senior onderzoeker en projectleider bij Horizon, coördineert deze aanpak. Zij deelt haar zeven belangrijkste geleerde lessen in het online magazine van het Platform JEP, een platform waar jeugdprofessionals terecht kunnen met vragen over extremisme, radicalisering en polarisatie.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
BIJ ONS ‘Pleeggezin online'
'Pleeggezin online' is het thema van de laatste, dubbeldikke uitgave van BIJ ONS.
In deze online editie staan onder andere artikelen over: hoe bij een geheime plaatsing om te gaan met jongeren die altijd online willen zijn?, tips voor pleeggezinnen en het belang van online communities. Daarnaast bevat het magazine een kijkje over de grens naar pleegzorgonderzoek in Vlaanderen en ervaringsverhalen van pleeggrootouders. 

BIJ ONS en WAT?! gaan na 45 jaar stoppen, omdat er geen geld meer is voor de pleegzorgtijdschriften. De redactie blijft werken aan een doorstart. De website, Facebookpagina en kennisbank blijven bestaan. 
 
Lees meer  >>
 
In verband met de kerstvakantie verschijnt de Nieuwsflits pas weer op donderdag 10 januari 2019.
versterkt de zorg voor jeugd