Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
december 2018    |    nummer 208
Jeugdzorg Nederland
Column
 
‘Rust en regelmaat’ steeds verder uit beeld
"Bij zijn eerste kamerdebat als onze minister zei Hugo de Jonge dat hij “rust, orde en regelmaat” in de jeugdzorg wilde. Een boodschap waarin wij ons, aanbieders van de zorg voor jeugd, volledig konden vinden. Dat hij vervolgens alles wilde regelen in actieplannen: soi, zolang daar de juiste dingen instaan, kunnen wij daar goed mee leven. Sterker nog, we delen graag de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan. Maar inmiddels ben ik bang dat we ergens onderweg het doel uit het oog zijn verloren."

Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland maakt zich zorgen over de situatie in de jeugdzorg en schreef een column.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Kamerdebat: administratieve standaarden verplicht stellen
Minister De Jonge wil administratieve standaarden verplicht kunnen stellen en regionale samenwerking kunnen afdwingen. Op dinsdagavond 11 december 2018 besprak de Tweede Kamer het voorstel voor de wetswijziging die de minister de bevoegdheid geeft om dergelijke regels in te voeren. Tijdens het debat kwamen ook andere onderwerpen aan de orde, zoals aanbesteden, prestatiebekostiging en wachtlijsten. Minister De Jonge wil op een aantal punten minder ver gaan dan sommige Kamerleden vragen, maar gaf wel aan dat de regels om de administratieve lastendruk te verminderen in de toekomst verder uitgebreid kunnen worden. Op dinsdag 18 december stemt de Tweede Kamer over het voorstel van de minister en de wijzigingsvoorstellen van de Tweede Kamer.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
'Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij’
Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken. Dat is de kern van het advies ‘Mét andere ogen’ dat kwartiermaker René Peeters vorige week overhandigde aan de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd. Jeugdzorg Nederland is lid van deze coalitie.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Ervaringstheater “Ik word 18” in Den Haag
Hoe is het om achttien te worden in de jeugdzorg? Een feest of een domper? In de voorstelling ‘Ik word 18’, van Ervaringstheater ExpEx, delen jongeren en hulpverleners hun ervaringen. De jongeren traden op verzoek al eens op voor alle bestuurders in de jeugdzorg. Nu organiseerden Jeugdzorg Nederland samen met het ministerie van VWS en ExpEx, dat de voorstelling ook werd getoond aan de ambtenaren van de Rijksoverheid en de VNG.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Hans de Boer: 'Geef jongeren een tweede kans' 
‘Er moet op de arbeidsmarkt een ‘tweede kans-autoriteit’ komen die helpt voorkomen dat jongeren al vroeg op achterstand raken op de arbeidsmarkt.’ Daarvoor pleitte Hans de Boer, voorzitter van VNO NCW, op een congres voor arbeidsmarktonderzoekers van het GAK. De ‘tweede kans-autoriteit zou zich direct en specifiek op de grote groep jongeren moeten richten die na hun achttiende nog altijd een verkeerde start maakt op de arbeidsmarkt en uit beeld raakt van allerlei instanties. Voor die jongeren is het lastig de weg weer terug te vinden, aldus De Boer. Volgens De Boer sluit een dergelijke autoriteit goed aan bij de wens van het kabinet om te zorgen dat elke jongere in de jeugdzorg een toekomstplan krijgt.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
Voor jeugdzorgprofessionals
'Onveilig kind eerder én langer in beeld' 
Per 1 januari 2019 treedt de verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in werking. In de verbeterde meldcode wordt door professionals gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Stichting Augeo kijkt in haar magazine terug op vijf jaar werken met de meldcode en laat zien hoe het stappenplan van de verbeterde meldcode eruit ziet.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd