Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
december 2018    |    nummer 207
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Groei aantal gemeenten met ‘resultaatgerichte’ inkoop jeugdzorg
Het aantal gemeenten dat jeugdzorg op basis van resultaatfinanciering inkoopt, groeit, zo meldt de Volkskrant. De regio’s Amsterdam, Rijnmond, het Hart van Brabant en West Brabant zijn al begonnen met resultaatgerichte inkoop en regio Haaglanden volgt vanaf 2020. Resultaatgerichte inkoop houdt in dat (een deel) van de betaling plaatsvindt op basis van een hulpplan met een meetbaar resultaat. Het zou de jeugdhulp efficiënter en goedkoper maken. Bas Timman, bestuurder van Jeugdformaat, waarschuwt in de krant dat de nieuwe werkwijze er niet toe mag leiden dat de financiering uitsluitend aan het behalen van resultaten wordt verbonden, met als meest extreme uitkomst ‘no cure no pay’. Ton van Yperen, bijzonder hoogleraar monitoring en innovatie zorg voor de jeugd aan de Rijksuniversiteit Groningen is het met Timman eens. ‘Dat kan een perverse prikkel geven: moeilijke gevallen die als een hete aardappel worden doorgeschoven.’
Van Yperen waarschuwt ook dat meer nadruk op de resultaten geen oplossing is voor de tekorten. Volgens hem zit dat meer in de toename van het gebruik van jeugdzorg.
 
Lees meer  >>
 
Oproep
 
Gezocht: leden geschillencommissie Sociaal Domein
De VNG en de jeugdbranches zijn op zoek naar een voorzitter en leden voor de geschillencommissie Sociaal Domein. Reageren kan tot en met 13 december. De commissie gaat geschillen over inkoop en woonplaatsbeginsel tussen gemeenten onderling en tussen gemeente(n) en aanbieder(s) behandelen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Contract JeugdzorgPlus definitief naar Horizon 
JeugdzorgPlus in Noord-Holland-Noord wordt in 2019 definitief uitgevoerd door Horizon. Jeugdhulporganisatie Parlan had eerder bezwaar gemaakt tegen de aanbesteding, maar de rechtbank bepaalde gisteren dat de gemeenten die naar behoren hebben doorlopen. Onder andere Trouw berichtte erover.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Gemeenten willen in voorjaar 2019 verhoging macrobudget jeugd
Gemeenten willen een structurele oplossing voor de tekorten in het sociaal domein. Ze willen onder meer een verhoging van het macrobudget jeugd in het voorjaar van 2019. Ook willen gemeenten dat het kabinet met een financiële voorziening komt om de gemeentelijke tekorten op de jeugdhulp over 2018, 2019 en 2020 op te vangen. Daartoe werden tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering moties aangenomen. Binnenlands Bestuur berichtte erover. Gemeenten vinden dat het door minister De Jonge (VWS) toegezegde onderzoek naar de volumegroei in de jeugdzorg in februari klaar moet zijn en als uit dit onderzoek volumegroei blijkt, dat het kabinet geld vrij moet maken voor de verhoging van het macrobudget jeugdhulp.
 
Lees meer  >>
 
Publicaties
 
Landelijke Jeugdmonitor 2018 
Het CBS heeft de jeugdzorgcijfers in de afgelopen jaren geanalyseerd in een jaarrapport. De Landelijke Jeugdmonitor 2018 geeft inzicht in de leefsituatie van de Nederlandse jeugd op landelijk en gemeentelijk niveau. Ook wordt op gemeenteniveau aandacht besteed aan de jeugd in Caribisch Nederland. Onderwerpen die aan bod komen in het jaarrapport zijn onder andere gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs en jeugdzorg.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd