Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
november 2018    |    nummer 205
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Vaker zoeken naar digitale sporen seksueel geweld tegen kinderen
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, wil dat er in strafzaken over seksueel geweld tegen kinderen meer gebruik wordt gemaakt van digitale opsporingsmogelijkheden. In reactie op de uitkomsten uit de 'Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2013-2017' die deze week verscheen, zegt hij: "Drie van de tien zaken waarin iemand wordt vervolgd voor een zedendelict met een minderjarige wordt geseponeerd wegens te weinig bewijs. Een telefoon of laptop bevat veel informatie over ons leven. Daarom zouden die vaker onderzocht moeten worden om te kijken of er steunbewijs op te vinden is, zoals chatgesprekken met of over het slachtoffer."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Rapport Kinderrechtentour: ‘grote verschillen in tevredenheid en geluk’
Er zijn grote verschillen in tevredenheid en geluk bij kinderen tot 18 jaar. Dat staat in het rapport 'Als je het ons vraagt' dat Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op 20 november presenteerde tijdens de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Met de meeste kinderen in Nederland gaat het goed: zij beoordelen hun leven met het rapportcijfer 7,7. Tien procent van de kinderen geeft hun leven echter een dikke onvoldoende; gemiddeld een 3,8.
Kalverboer maakt zich zorgen om de grote verschillen: 'We doen in Nederland veel goed, maar er zijn kinderen die we hopeloos in de kou laten staan. Die steeds weer tussen wal en schip belanden. We doen het dus niet goed genoeg." Ze roept iedereen die met kinderen werkt op aan de slag te gaan met de verhalen van kinderen in het rapport en ervoor te zorgen dat kwetsbare kinderen weer vertrouwen in de toekomst krijgen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Drie kinderbewindspersonen VWS en eerste kindervragenuur in Kamer
Het ministerie van VWS heeft op de dag van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind als eerste departement drie kinderbewindspersonen benoemd. Mariam, Floris en Mookie gaan als kinderbewindspersoon VWS een jaar lang helpen met praktische adviezen en goede tips om het beleid kindvriendelijker en beter te maken.

Ook was er het eerste kindervragenuur in de Tweede Kamer. Vijf kinderen stelden vragen aan de regering. Een van de kinderen vroeg hoe het tekort aan pleeggezinnen wordt opgelost, waarna minister De Jonge verwees naar de campagne 'Supergewone Mensen Gezocht'. Het kindervragenuur is ingesteld omdat kinderen volgens Kamerlid en initiatiefnemer Rens Raemakers niet altijd het gevoel hebben dat er naar ze wordt geluisterd. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib gaf aan het goed te vinden dat volwassenen van kinderen zelf horen wat hen bezighoudt en ziet het kindervragenuur als een nieuwe traditie.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Huiselijk geweld heftiger dan gedacht
Huiselijk geweld is veel heftiger is dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Ook zijn de gevolgen ernstiger. Probleemgezinnen hebben meerdere keren per week te maken met geweld en in meer dan de helft van de gevallen zijn de kinderen getuige én slachtoffer van geweld tussen de ouders. Vier op de tien kinderen heeft last van traumatische klachten. Het Verwey-Jonker Instituut deed het onderzoek onder bijna 1100 gezinnen die waren aangemeld bij steunpunt Veilig Thuis. Tijdens het vragenuurtje deze week werd aan minister de Jonge (VWS) gevraagd of de aanpak van huiselijk geweld werkt. De Jonge antwoordde dat hij vooral duurzame oplossingen wil en wees erop dat de meldcode inmiddels beter functioneert. Zijn inzet is gericht op preventie, het vroegtijdig in beeld brengen van probleemgevallen en het doorbreken van de vicieuze cirkel.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Week tegen Kindermishandeling
Het is de Week tegen Kindermishandeling. NOS Jeugdjournaal besteedde daarom aandacht aan de gevolgen van mishandeling. In de uitzending van maandag het verhaal van Jason, die als kind werd mishandeld door zijn vader en broer. Hij roept kinderen op te praten over wat er is gebeurd en gaat met minister de Jonge van VWS in gesprek over oplossingen. 
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
Mulock Houwer-lezing 2018
Gedeeld opvoederschap: een groots gebaar!
Annet van Zon, bestuurder van jeugdzorgorganisatie Entrea Lindenhout en bestuurslid van Jeugdzorg Nederland verzorgde vorige week de Mulock-Houwer-lezing over pleegzorg met de titel 'Gedeeld opvoederschap, een groots gebaar!' Hierin beschrijft Van Zon onder welke voorwaarden gedeeld opvoederschap mogelijk is en wiens belang wordt gediend.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
RTV Oost volgt kandidaat-pleegouders
Op (R)TV Oost is vanavond de documentaire 'De geboorte van een pleeggezin' te zien. De documentaire is gemaakt naar aanleiding van een wervingscampagne voor nieuwe pleegouders door Trias Pleegzorg in 2017. In de documentaire volgt RTV Oost een van de 50 kandidaat-pleegouders die zich destijds aanmeldde. 
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
10
dec
Uitnodiging lancering kennisHUB Act4Respect
Op 10 december, de Internationale dag van de Mensenrechten, lanceren kenniscentra Rutgers en Atria de KennisHUB van de alliantie Act4Respect Lees meer
versterkt de zorg voor jeugd