Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
november 2018    |    nummer 203
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Brandbrief aan Tweede Kamer over tekorten jeugdzorg
Jeugdzorg Nederland stuurde samen met de andere jeugdbranches (GGZ Nederland, VGN en VOBC) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een brandbrief aan de Tweede Kamer voor het begrotingsdebat over jeugdzorg op 12 november 2018. De brief vraagt aandacht voor drie knelpunten: de financiële tekorten die de transformatie belemmeren, het belang van professionalisering en vakmanschap en het terugdringen van de administratieve lasten.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Gemeenten verhogen drempel toegang jeugdzorg
Van alle gemeenten met stijgende kosten voor jeugdzorg is 41 procent van plan de drempels voor professionele jeugdzorg te verhogen. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en de NOS waaraan 207 gemeenten hebben deelgenomen. Driekwart van de gemeenten geeft dit jaar meer geld uit aan jeugdzorg dan vorig jaar en dat gaat ten koste van andere groepen die hulp nodig hebben, zo schrijft de NOS. Binnenlands Bestuur meldt dat een deel van de gemeenten indicaties gaat aanscherpen zodat wijkteams minder snel doorverwijzen. Een kwart van de gemeenten gaat in gesprek met huisartsen om jongeren minder snel door te verwijzen naar professionele hulpverleners.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Manifest om jeugdzorg weer gezond te maken
In een manifest dat deze week aan minister Hugo de Jonge van VWS werd aangeboden geven jeugdzorgwerkers met dertien actiepunten aan wat er volgens hen moet gebeuren om de jeugdzorg weer gezond te maken. De jeugdzorgwerkers willen extra geld om de enorme wachtlijsten te verkleinen, én de werkdruk en kosten te verlagen.
René Peters, tweede kamerlid CDA, reageert in zijn blog op het manifest. Hij erkent dat de werkdruk bij met name de jeugdbeschermers groot is. Volgens Peters zijn er te weinig jeugdbeschermers en neemt het aantal gezinnen dat hulp nodig heeft niet af.

EenVandaag maakte een item over de gevolgen van de bezuinigingen en over hoe jeugdzorgmedewerkers met steeds minder middelen hun werk moeten doen. Ook bij Pauw aandacht voor de problemen in de jeugdzorg. In de uitzending sprak hij met ervaringsdeskundigen over de zorgen die zij hebben omdat jongeren niet de hulp ontvangen die nodig is. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
IGJ: 'Raad voor de Kinderbescherming moet wachttijd fors terugbrengen' 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voorziet ernstige risico's voor de veiligheid van kinderen door de wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). IGJ wil dat de RvdK de wachttijden fors terugbrengt zodat ieder kind op het juiste moment de juiste hulp krijgt en de IGJ en de Inspectie Justitie en Veiligheid gaan meer toezicht houden op de aanpak van de wachttijden. Nu moeten kinderen gemiddeld een maand wachten voordat ze geholpen worden. Volgens de norm mag dit niet langer dan tien dagen zijn.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Nieuwe werkwijze voor snelle jeugdhulp bij vechtscheidingen
De Rechtbank Zeeland-West-Brabant geeft ouders in een vechtscheiding een 'to-do-lijst' met doelen, om zo negatieve gevolgen voor de kinderen te voorkomen. Als die niet worden behaald wordt direct jeugdhulp ingeschakeld, aldus een artikel in Binnenlands Bestuur.
Deze nieuwe werkwijze is een initiatief van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, de Raad voor de Kinderbescherming  en gemeenten.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
Luistertip
Reportage 'Pleeggezin gezocht' in Spraakmakers
Afgelopen week was het de Week van de Pleegzorg. In deze terugblik leest u hoe de Week van de Pleegzorg heeft bijgedragen aan de werving van nieuwe pleegouders. In een serie reportages 'Pleeggezin gezocht!' in het radioprogramma Spraakmakers vertellen pleegouders, pleegkinderen, kinderen van pleegouders, een ouder, diverse experts en Annet van Zon, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland over het belang van pleegzorg en het tekort aan pleeggezinnen.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
Magazine ‘Samen werken aan professionalisering’
De partners van het programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming, waaronder Jeugdzorg Nederland, laten in het magazine 'Samen werken aan professionalisering' zien wat er de afgelopen jaren is gedaan om de kennis en kunde van de jeugdprofessionals op peil te houden, te vergroten en te reflecteren op het eigen handelen. Verschillende tools en instrumenten zijn ontwikkeld om elke dag beter te worden in het vak en steeds betere hulp te geven aan kinderen en gezinnen. Elke dag een beetje beter worden is niet iets wat professionals in hun eentje doen. Daarom is het belangrijk om gezamenlijk te blijven investeren in vakmanschap.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd