Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
november 2018    |    nummer 202
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Stop de carrousel
Op dinsdag 30 oktober organiseerde de stichting Het Vergeten Kind het slotsymposium van 'Stop de carrousel'. Op basis van de eerdere debatten in de 'Stop de carrousel'-reeks is tijdens het slotsymposium een manifest gepresenteerd. Voor de start van de interessante en leerzame inspiratiesessies reageerde Monique Kavelaars, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland en lid van de Raad van Bestuur van Pluryn op het manifest met een column. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Aantal plaatsingen JeugdzorgPlus daalt in eerste helft van 2018
Het aantal jongeren dat wordt geplaatst in instellingen voor gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus, is in de eerste helft van 2018 gedaald in vergelijking met het eerste half jaar van 2017. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. "De afgelopen jaren steeg het aantal plaatsingen in de JeugdzorgPlus",
aldus Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. "Het is positief dat die stijging nu is omgezet in een daling, maar het is nog te vroeg om daar harde conclusies aan te verbinden. Ik ben benieuwd hoe de cijfers over heel 2018 er uit zullen zien."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Campagne Ik Zorg van start
Vandaag is de campagne Ik Zorg gestart om de komende jaren veel nieuwe medewerkers te werven voor de sector Zorg en Welzijn. Ook Jeugdzorg Nederland en haar leden zetten zich in voor deze campagne. Meer dan 40 medewerkers in de jeugdzorg vertellen over hun werk en waarom zij hebben gekozen voor een baan in de jeugdzorg.

De campagne, waarin ruim 600 medewerkers met uiteenlopende beroepen en opleidingen laten zien hoe divers, breed en betekenisvol werken in zorg en welzijn is, is te zien op tv, radio, abri's en social media. Ik Zorg is onderdeel van het Actieprogramma 'Werken in de Zorg.' Dit programma is erop gericht dat meer mensen kiezen voor de zorg, beter leren in de zorg en anders werken in de zorg.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Minder jongeren met jeugdzorg in eerste helft 2018
Voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt niet verder toegenomen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In de eerste zes maanden van 2018 kregen bijna 337 duizend jongeren jeugdzorg. Dat zijn er bijna 11 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
'Met horten en stoten richting een betere jeugdzorg'
Geen totale mislukking, maar de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten verloopt zeker niet vlekkeloos, zo schrijft het Centrum voor Lokaal Bestuur. Tekorten, wachtlijsten en kinderen op straat. Wethouders, raadsleden en Jeugdzorg Nederland aan het woord over de uitdagingen van de transformatie. 
 
Lees meer  >>
 
Oproep
 
voor jeugdprofessionals
Leergang 'Ambassadeur Jeugd'
Vanuit het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) komt de oproep aan jeugdprofessionals om zich aan te melden voor de leergang 'Ambassadeur Jeugd'. Jeugdprofessionals kunnen met de opgedane kennis en ervaring uit de leergang een actieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de jeugdhulp, hun beroep, hun organisatie en de beroepsvereniging. Jeugdzorg Nederland is een van de partners die nauw betrokken is bij het Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming. Aanmelden kan tot 15 november.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
'Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp'
In het boek 'Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp' wordt een aantal knellende problemen behandeld, waaronder aanbestedingsproblematiek, wachtlijsten, een gebrek aan zeggenschap voor ouders en onnodige problematisering van jeugdigen. Het boek bevat tegendraadse oplossingsrichtingen uit de wetenschap en beroepspraktijk die de weg wijzen naar een jeugdhulp waarin gezagsvolle en vakkundige professionals eindelijk kunnen doen wat écht nodig is.
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
13
nov
Samen werken aan kwaliteit in de jeugdhulp
Wat kunt ú vanuit uw rol doen om de kwaliteit van de jeugdhulp verder te versterken?
Lees meer
19
tm
25
nov
Week tegen Kindermishandeling
In de Week tegen Kindermishandeling zijn er in het hele land activiteiten om duidelijk te maken wat iemand kan doen om het verschil te maken bij zorgen over een kind. Lees meer
26
tm
30
nov
Week van de reflectie in de zorg en jeugdzorg
De Week van reflectie in de zorg en jeugdzorg is een samenwerkingsverband van gezondheidszorg, jeugdzorg en opleidingen. In deze week staat goede zorg centraal met inspirerende activiteiten op het gebied van reflectie, ethiek & moreel beraad. Lees meer
 
versterkt de zorg voor jeugd