Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
oktober 2018    |    nummer 200
Jeugdzorg Nederland
Column
 
Column Bas Timman
Schaamt u zich...?!?
"Enkele weken geleden werd ik gevraagd om namens Jeugdzorg Nederland iets op de radio te vertellen over de problemen die jongeren ervaren, nadat zij opgenomen zijn geweest in een JeugdzorgPlus-voorziening". In zijn column vertelt Bas Timman, bestuurder van Jeugdzorg Nederland en voorzitter Raad van Bestuur van Jeugdformaat, waarvoor hij zich schaamt als het gaat om hulp aan jongeren in de JeugdzorgPlus.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
'Jongvolwassenen dreigen na hun 18e door het zorgsysteem te worden vergeten'
Jongvolwassenen dreigen na hun 18e tussen wal en schip te vallen. Daarvoor waarschuwen het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman. Jongvolwassenen met een verstandelijke beperking hebben geen recht op geld uit de Wet langdurige Zorg (Wlz), maar ze hebben vaak wel langere tijd zorg nodig. In een interview in Trouw vertellen een jongvolwassene met een verstandelijke beperking en zijn moeder over de 'warboel van regels' waarin een achttienjarige terecht komt.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Nederlands Jeugdinstituut: 'Transformeren én bezuinigen is slechte combinatie'
Steeds meer gemeenten kampen met fikse financiële tekorten op jeugdhulp. Sommige gemeenten introduceren daarom wachttijden, andere proberen de kostprijs van jeugdhulp te drukken of bezuinigen op preventie. Dat zijn volgens het Nederlands Jeugdinstituut echter geen structurele oplossingen. Bestuurder Ans van de Maat: 'Gemeenten draaien aan de knoppen die ze hebben. Begrijpelijk, maar dit is een complex vraagstuk waarvoor geen snelle oplossingen bestaan. Het vraagt om een transformatie van de hele zorg voor jeugd, met inzet van alle betrokken partijen in het sociaal domein.'
 
Lees meer  >>
Nieuws
 
Proefschrift
Diepgaande verandering jeugdzorgpraktijk noodzakelijk voor veiligheid kinderen
Diepgaande veranderingen in de jeugdzorgpraktijk zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat kinderen veilig opgroeien. Dat is de conclusie van het proefschrift 'Embedding child- and family-centred care in child welfare practice', waarop Nienke van Veelen, adviseur en onderzoeker bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam, vorige week promoveerde. Zij stelt in haar proefschrift dat nieuwe strategieën ter versterking van leren en reflecteren onmisbaar zijn om die diepgaande veranderingen te realiseren.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
Interview Hans Spigt 
'Als ik het voor het zeggen had,...'
In Sprank, vakblad voor beslissers in het sociaal domein, een interview met Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, over knelpunten in de jeugdzorg en het stijgend aantal jongeren zonder werk én zonder uitkering.
 
Lees meer  >>
 
Bijeenkomsten
 
 
Grip op jeugdzorg voor raadsleden
Jeugdzorg is een van de dossiers waar raadsleden lastig grip op krijgen. Er dreigen wachtlijsten, financiële tekorten en er zijn veel betrokken organisaties. Welke rol heeft de raad hierbij, hoe betrokken moet de raad zijn bij het oplossen van problemen en welke vorm van ondersteuning is er beschikbaar voor raadsleden om de goede keuzes te maken. Daarover organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dit najaar vier bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden. De eerste bijeenkomst is op 12 november in Helmond.
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
30
okt
Samen werken aan kwaliteit in de jeugdhulp
Bijeenkomst over professionalisering jeugdhulp. Lees meer
12
nov
Raadsconferentie grip op jeugdzorg
Bijeenkomst voor raadsleden om meer grip te krijgen op jeugdzorg. Lees meer
3
dec
"Zorg en Veiligheid - Een ijzersterke combinatie"
Bestuurderscongres over de ijzersterke combinatie van zorg en veligheid. Lees meer
versterkt de zorg voor jeugd