Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
oktober 2018    |    nummer 198
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
 
Minister onderzoekt gemeentelijke tekorten 
De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de financiële tekorten bij gemeenten op jeugdzorg. Dit thema stond centraal in het AO Financiën Sociaal Domein in de Tweede Kamer gisteren. Minister De Jonge (VWS) gaat nader onderzoek doen naar omvang en achtergronden van de tekorten, maar wil daarop vooruitlopend geen maatregelen nemen. Omdat er pas vanaf 2020 echt meer geld komt voor het gemeentefonds, zijn veel Kamerleden ongerust over de situatie in 2019. Minister De Jonge deelde die zorgen niet en verwees in zijn antwoorden naar de jeugdhulpplicht van gemeenten: jongeren die hulp nodig hebben, moeten die hulp ook krijgen. Bovendien zou het totaalbudget van gemeenten volgens de minister voldoende zijn.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Forse budgetoverschrijding jeugdzorg 
Niet alleen in de Tweede Kamer zorgen over tekorten bij gemeenten, maar ook in de media opnieuw alarmerende berichten. Zo meldde het AD een dreigend tekort van 20 miljoen voor Haagse jeugdzorg en schreven de Zeeuwse gemeenten een brandbrief aan minister Hugo de Jonge over de hoge kosten van jeugdhulp.

Binnenlands Bestuur meldde dat vorig jaar door gemeenten 605 miljoen euro meer aan jeugdzorg is uitgegeven dan begroot. De forse budgetoverschrijding voor jeugdzorg blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen over 2017 die in opdracht van Divosa is gemaakt. Uit het rapport van Divosa blijkt ook dat gemeenten dit jaar met budgetoverschrijdingen te maken krijgen omdat bij de bepaling van het budget voor 2018 te weinig rekening is gehouden met de overschrijdingen over 2017. Divosa start een eigen onderzoek naar de precieze oorzaken van de enorme budgetoverschrijding.

Binnenlands Bestuur meldt ook dat de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) een brief naar haar leden heeft gestuurd, waarin zij waarschuwt voor een nieuwe financiële tegenvaller in 2019. Deze brief bevat een analyse van de gevolgen van de Miljoennota waaruit blijkt dat het kabinet duidelijk minder heeft geïnvesteerd dan was voorgenomen, wat ook gevolgen heeft voor het gemeentefonds, dat daardoor minder hard stijgt. De VNG benadrukt dat er in de Miljoenennota nog steeds geen oplossing is voor de tekorten in de jeugdzorg.  
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Rondetafel Actieplan verbetering feitenonderzoek jeugdbeschermingsketen
De Tweede Kamer hoorde gisteren deskundigen, ouders en jeugdbeschermers over het Actieplan verbetering feitenonderzoek jeugdbeschermingsketen. Het Actieplan kwam begin juni uit. Omdat de Kamer behoefte had aan meer achtergrondinformatie sprak zij gisteren met de betrokken partijen. Tijdens de Rondetafel gisteren werd ingegaan op de vele aspecten die onderdeel zijn van het actieplan of daarin juist ontbreken. Voorafgaand stuurden de deelnemers een positionpaper.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Kinderen met probleemouders niet goed in beeld 
Gemeenten hebben kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving niet goed in beeld. Volgens het Trimbos Instituut is dat vooral te wijten aan onbekendheid met de problematiek. Uit onderzoek blijkt ook dat gemeenten nauwelijks preventief beleid hebben ontwikkeld, terwijl ze daar wel verantwoordelijk voor zijn, aldus een artikel in Binnenlands Bestuur. Het Trimbos instituut vindt de hulp aan deze kinderen noodzakelijk omdat het een groot probleem is met grote gevolgen.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
Terugkijktip
Grote zorgen over suïcidepogingen jongeren in de jeugdzorgPlus
Afgelopen zaterdag zond Nieuwsuur een item uit over het groeiend aantal suïcidale jongeren die in de jeugdzorgPlus wordt geplaatst. Een zorgelijke ontwikkeling die volgens Peer van de Helm, Leidse lector residentiële jeugdzorg, veroorzaakt wordt door het feit dat deze jongeren in een eerder stadium geen adequate hulp hebben gekregen. Kijk hier de uitzending terug.
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
18
okt
SAVE in woord en daad
Middagsymposium over de bevindingen van het onderzoek naar de werkwijze SAVE in de regio Utrecht-Flevoland. Lees meer
31
okt
Aftrap Week van de Pleegzorg 
De aftrap van de Week van de Pleegzorg start op 31 oktober met de pleeggrootouderdag op woensdag 31 oktober in de Glind. Lees meer
16
nov
Symposium Pleegzorg
Pleegzorgprofessionals worden uitgenodigd in gesprek te gaan over een aantal recente wetenschappelijke inzichten. Lees meer
29
nov
Sneller Jeugdhulp op maat en binnen budget
Interactieve Masterclass door adviesbureau VanMontfoort. Lees meer
versterkt de zorg voor jeugd