Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
september 2018    |    nummer 196
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
 
Prinsjesdag: geen extra geld voor jeugdzorg
In de miljoenennota voor 2019 is geen extra geld gereserveerd voor jeugdzorg. "Er zijn grote ambities voor de jeugdzorg. Dat bleek al uit het brede actieprogramma 'Zorg voor de Jeugd' en de eerder dit jaar gepresenteerde actieplannen. In alle stukken lezen we mooie woorden, maar als het gaat om de bijbehorende financiële middelen, blijven we zitten met de vraag: hoe dan?", aldus Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland.

Ook de VNG en de G40 reageerden op de Miljoenennota. Volgens VNG-voorzitter Jan van Zanen investeert het kabinet minder dan was voorgenomen. Hij vindt dat teleurstellend "omdat dat weer een negatief effect op de gemeentefinanciën geeft, terwijl we nog kampen met forse tekorten uit het verleden. En uiteindelijk raakt dat de inwoners weer."
De G40, het netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, stelt dat het kabinet moet investeren in het sociaal domein omdat teveel steden flinke tekorten hebben op ouderenzorg, jeugd en werk en inkomen. De stijging van het Gemeentefonds is niet toereikend voor deze tekorten, aldus de G40 in een artikel op Binnenlands Bestuur. Volgens voorzitter Ferd Crone moeten gemeenten nu kiezen om hun preventiebeleid te schrappen of drastisch te bezuinigen. Hij roept daarom het kabinet op om ruimte te geven.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
88 gemeenten willen geld uit het Fonds tekortgemeenten
Bijna een kwart van alle gemeenten in Nederland heeft voor de deadline van 15 september een aanvraag ingediend voor extra geld uit het Fonds tekortgemeenten, oftewel de 'stroppenpot'. Dat meldt de VNG op haar site. De aanvragen worden gecontroleerd door een onafhankelijke commissie. De uitkomsten, die op 1 november door de commissie aan het VNG-bestuur worden gepresenteerd, worden daarbij vastgesteld en aan de gemeenten gecommuniceerd.

Dat er 88 aanvragen zijn ingediend "toont aan dat veel gemeenten kampen met (forse) tekorten", aldus een woordvoerder van de VNG in Binnenlands Bestuur. Hoe hoog het bedrag is van de aanvragen is niet bekend, maar navraag bij 5 gemeenten leert dat door die gemeenten al dertig procent van het beschikbare geld van 200 miljoen is aangevraagd, aldus Binnenlands Bestuur.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Belangrijke rol sociaal netwerk en overheid bij voorkomen schade bij scheiding
Buren, familie en de overheid spelen een belangrijke rol in het voorkomen van schade voor kinderen bij vechtscheidingen. "Hoe belangrijk hulpverlening, mediation en juridische bijstand ook zijn: al die professionals verdwijnen vroeg of laat weer, maar familie en vrienden blijven". Dat schrijft André Rouvoet, voorzitter van het Platform 'Scheiden zonder schade' in een opiniestuk in Trouw. Circa 70.000 kinderen per jaar maken mee dat hun ouders uit elkaar gaan, waarbij 1 op de 5 scheidingen een 'vechtscheiding' is. Zo'n 16.000 kinderen ondervinden ernstige gevolgen van de scheiding.

De agenda voor de actie 'Scheiden....en de kinderen dan?' bevat 40 aanbevelingen en een aantal concrete actielijnen om schade bij kinderen te voorkomen. Zo worden onder andere een bewustwordingscampagne opgezet, een 'scheidingsloket' voor gemeenten en een nieuwe scheidingsprocedure ontwikkeld. Wat het Platform 'Scheiden zonder schade', waarin Jeugdzorg Nederland deelneemt, vooral wil bereiken is versterking van het besef dat de samenleving van betekenis kan zijn voor mensen die in een scheiding terechtkomen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Regionaal
Regiogemeenten Eindhoven stoppen met gezamenlijke inkoop ambulante jeugdhulp 
De 21 regiogemeenten in Eindhoven stoppen met het gezamenlijk inkopen van ambulante jeugdhulp. Voor de inkoop van ambulante jeugdhulp splitst de regio zich in twee inkoopgroepen.
Oplopende tekorten op jeugdzorg in de regio en het invoeren van budgetplafonds vanaf volgend jaar door de gemeente Eindhoven zijn hier aanleiding voor, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Helmond en negen andere gemeenten splitsen zich af van Eindhoven en de overige 10 gemeenten. “We denken dat we als twee aparte groepen slagvaardiger zullen zijn. Het is niet altijd makkelijk om het met 21 gemeentes eens te worden over de inkoopstrategie," aldus de Helmondse zorgwethouder Cathalijne Dortmans. Zij verwacht ook dat opsplitsing leidt tot beter inzicht in de cijfers. De 21 gemeenten blijven wel samenwerken op terreinen waar dit noodzakelijk en wettelijk verplicht is, zoals het inkopen van specialistische jeugdzorg.
 
Lees meer  >>
 
Oproep
 
Actie 'Doneer je sporthek'
Van 31 oktober t/m 7 november is de landelijke Week van de Pleegzorg. Met de actie 'Doneer je sporthek' zoekt Pleegzorg Nederland dit jaar de samenwerking met sportverenigingen voor de werving van nieuwe pleegouders. Sportverenigingen kunnen op een heel eenvoudige manier een bijdrage leveren aan de campagne 'Supergewone mensen gezocht' door hun sporthek beschikbaar te stellen. De pleegzorgaanbieders zorgen dat er een spandoek naar keuze bij de deelnemende sportverenigingen op het sporthek wordt opgehangen.
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
 26 
sep
TM
3
okt
Kinderpostzegelactie
Van 26 september t/m 3 oktober is de Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Hun missie: 400.000 kinderen helpen aan een goed thuis. Peggy (10) is een van de ambassadeurs van de Kinderpostzegelactie 2018 en laat in een filmpje zien dat ze dankzij de Kinderpostzegelactie een eigen kamer heeft waar ze kan samenwonen met haar zusje. Lees meer
5
okt
Tweede Jaarcongres Jeugdzorg
Het 2e Jaarcongres Jeugdzorg gaat in op wat de transitie jeugdzorg heeft opgeleverd en geeft je de laatste inzichten in welke innovatieve koers er nodig is om de ambities van de transitie waar te maken. Om ieder kind, nu en in de toekomst, te verzekeren van bescherming én toegang tot jeugdzorg. Lees meer
31
okt
Aftrap week van de pleegzorg 2018
De Week van de Pleegzorg is van 31 oktober t/m 7 november.
De aftrap van de Week van de Pleegzorg is onderdeel van de jaarlijkse, landelijke pleeggrootouderdag op woensdag 31 oktober in de Glind. Lees meer
versterkt de zorg voor jeugd