Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
september 2018    |    nummer 195
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Discussies over inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering 'altijd gedoe' 
'Niet alleen in Noord-Holland is er 'gedoe' over de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De discussies gaan altijd over het tarief, de bevoorschotting en de administratieve lastendruk.' Dat zegt Jan Menting deze week in Binnenlands Bestuur in reactie op de mislukte aanbestedingsprocedure van vijf regio's in Noord-Holland vorige week.
Volgens Menting, onafhankelijk ambassadeur Zorglandschap Jeugd kunnen er goede afspraken gemaakt worden over een fatsoenlijk contract en zijn de verschillen tussen aanbieders en gemeenten overbrugbaar.

Nadat vorige week bekend werd dat in 25 gemeenten de aanbesteding voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering is mislukt, willen verschillende politieke partijen in de provincie Noord-Holland opheldering van hun wethouder over de invulling van de jeugdzorg vanaf 2019.

Ook Tweede Kamerleden willen uitleg van minister Hugo de Jonge over de mislukte aanbesteding van de jeugdzorg in Noord-Holland en hebben hierover Kamervragen gesteld.
Trouw schreef vandaag dat 20 procent van de gemeenten jeugdbescherming wil inkopen onder de kostprijs.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Gemeente Almere zet stap in aanpak mensenhandel 
De gemeente Almere gaat mensenhandel aanpakken. Dat doet de gemeente in samenwerking met elf organisaties, waaronder de GGD, de politie en het Leger des Heils. Dat schrijft omroep Flevoland. De mensenhandel in de stad wordt in de komende twee jaar in kaart gebracht omdat uit eerder onderzoek blijkt dat er onvoldoende inzicht is, maar dat er wel veel signalen zijn waarmee weinig wordt gedaan, aldus wethouder van Almere Loes Ypma. De gezamenlijke benadering moet leiden tot een sluitende aanpak van mensenhandel. Ypma: "Slachtoffers van mensenhandel worden uitgebuit en daarmee lopen ze ernstige trauma's op." Het gaat dan onder meer om prostitutie, seizoensarbeid of gedwongen misdaad. "Er komt een zorgcoördinator die alle signalen van de organisaties aan elkaar knoopt en ervoor zorgt dat hulpverlening klaarstaat en dat daders worden vervolgd," aldus Ypma. Zij hoopt dat met deze aanpak over twee jaar meer slachtoffers gesignaleerd en geholpen kunnen worden en vaker mensenhandel voorkomen kan worden.
 
Lees meer  >>
Nieuws
 
 
Tekorten jeugdhulp gemeenten in lokale media
Ook deze week weer volop aandacht in de media voor tekorten voor jeugdhulp bij gemeenten. Zo gaat in Zoetermeer de gemeenteraad op 17 september in debat met het college over het tekort dat is ontstaan op jeugdhulp. In Best lukt het nog niet om de bezuinigingen op zorgkosten rond te krijgen. Daar wordt onderzocht hoe het komt dat de grootste tekorten bij jeugdzorg liggen, terwijl Best een lager jeugdhulpgebruik kent dan het landelijk gemiddelde. Ook wordt bekeken hoe het aantal doorverwijzingen naar dure specialistische jeugdhulp omlaag kan. In Amsterdam is begin dit jaar een nieuwe werkwijze in de specialistische jeugdzorg geïntroduceerd. Maar deze nieuwe aanpak leidt niet tot de gewenste resultaten door o.a. personeelsgebrek en een financieel tekort. De gemeente laat een analyse maken van de problemen.
 
 
Leestip
 
Boek
‘Transformeren doe je samen - de Utrechtse jeugdregio's in beeld’ 
'Transformeren doe je samen - de Utrechtse jeugdregio's in beeld.' Dat is de titel van een boekje met praktijkvoorbeelden op het gebied van jeugdhulp die door jeugdregio's in Utrecht zelf zijn aangedragen. Het eerste exemplaar werd vorige week tijdens het Breed Wethouder overleg Jeugd uitgereikt door lector Micha de Winter. Alle wethouders Jeugd kregen een exemplaar ter inspiratie voor hun taak in het jeugddomein. Het lectoraat wil met het boek de uitwisseling tussen gemeenten, jeugdregio's, praktijkorganisaties en andere betrokkenen stimuleren.
 
Lees meer  >>
 
Oproep
 
Aanmelden voor 24 september
Pilots ‘Voor ieder kind een thuis!’
Wil uw gemeente er werk van maken dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien? Het liefst in hun gezin maar als dat niet kan, zoveel mogelijk bij pleegouders of in een gezinshuis? Heeft u daarbij ondersteuning nodig? Doe dan mee aan een van de vijf pilots vanuit het project 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen'. Jeugdzorg Nederland zoekt samen met het NJi en de NVP, gemeenten of jeughulpregio's die vanaf dit najaar mee willen doen aan een van de vijf pilots (looptijd één jaar). Interesse? Aanmelden kan tot 24 september.
 
Lees meer  >>
 
Praktijkverhaal
 
Jeugdbeschermer op zoek naar balans
"Gevoel, soms een lastig ding, maar wel iets dat iedereen heeft. Iets wat ook maakt wie jij bent. Het uitschakelen van je persoonlijke ideeën en je gevoelens, is niet mogelijk. Ik denk ook niet dat dit moet, want dit alles maakt wie jij bent en maakt wie jij bent als jeugdbeschermer." In dit praktijkverhaal vertelt jeugdbeschermer Yvonne over de zoektocht naar het vinden van balans tussen wie je bent in je privéleven, over wie je bent als jeugdbeschermer en wat de casussen persoonlijk teweeg brengen.
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
1-5
okt
De Week van het Zorgeloze Kind
De Week van het Zorgeloze Kind vindt plaats van 1 tot en met 5 oktober 2018 in Heerlen en staat in het teken van samenwerking en verbinding. Het programma richt zich op professionals in de (jeugd)hulp. Er zijn diverse interessante workshops, lezingen, kennismakingslunches. Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland, is gastspreker tijdens de opening. Lees meer
18
okt
Happy Day
Het nieuwe hulpverlenen voor Jeugdzorgprofessionals. Een inspirerende dag van 10.00 - 15.00 uur in Rotterdam. Lees meer
versterkt de zorg voor jeugd