Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
september 2018    |    nummer 194
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Jeugdbeschermingsorganisaties doen niet mee aan aanbesteding Noord-Holland
De William Schrikker Stichting, Jeugd- en Gezinsbeschermers en het Leger des Heils doen niet mee aan de aanbestedingsprocedure van vijf regio's in Noord-Holland. Dat meldt NH Nieuws. Dat betekent dat de jeugdbescherming en jeugdreclassering voor komend jaar nog niet geregeld is in een groot deel van Noord-Holland. Aan NH Nieuws laten de organisaties weten dat de gemeenten "voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten". De gemeenten zouden een te lage prijs betalen en eisen dat jeugdzorgwerkers elk uur administreren.
Uit onderzoek in opdracht van VNG en Jeugdzorg Nederland bleek al dat de tarieven die betaald worden voor jeugdbescherming gemiddeld lager liggen dan de gerealiseerde kostprijzen. VNG en Jeugdzorg Nederland adviseerden gemeenten om dit onderzoek te gebruiken bij gesprekken over nieuwe passender tarieven voor de komende jaren. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
René Peeters kwartiermaker coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd
De samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, jeugdhulpverlening en zorg verbeteren. Dat is het doel van de coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd. René Peeters, voormalig wethouder van gemeente Almere, is deze week aangesteld als kwartiermaker om dit proces te begeleiden. De coalitie is een half jaar geleden opgericht en maakt zich hard voor een optimale en ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. De coalitie bestaat uit achttien landelijke branche- en ouderorganisaties, waaronder Jeugdzorg Nederland.
Volgens kwartiermaker Peeters kan zwaardere hulp in een later stadium voorkomen worden door kinderen in een vroegtijdig stadium de juiste ondersteuning te bieden. Daarmee willen de coalitie en Peeters voor jonge mensen de juiste omstandigheden creëren zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen. De komende periode voert Peeters gesprekken met organisaties in de verschillende domeinen, waaronder jeugdhulp, om knelpunten te bespreken en te kijken op welke manier verbinding tussen de domeinen versterkt kan worden.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Verzuim en verloop in jeugdzorg het hoogst
In de jeugdzorg, ggz en gehandicaptenzorg is het verzuim in vijf jaar niet zo hoog geweest. Ook het verloop is in deze sectoren hoger: met 15% tegenover 13% in andere zorgsectoren. Dit blijkt uit de Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018 van EY.
Werknemers in de zorg nemen vaker ontslag omdat ze kiezen voor ander werk of omdat ze bij een andere zorginstelling meer verdienen. Rob Leensen van onderzoeksbureau EY spreekt in een interview met de NOS zelfs van een 'vechtersmarkt'. Leensen: "We zien dat mensen door de ene zorgverlener worden weggekocht bij de andere door ze een hoger salaris te bieden".

De NOS sprak directeur Jan van Wirdum, directeur van jeugdzorginstelling Almata, lid van Jeugdzorg Nederland. Hij vertelt over het personeelstekort en de toename van verloop van residentiële naar ambulante zorg.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Acties jeugdzorgwerkers tegen problemen in de jeugdzorg
Vanuit het hele land trokken jeugdzorgwerkers afgelopen maandag naar Den Haag voor een grote manifestatie georganiseerd door de FNV. Op andere plekken in Nederland legden medewerkers van jeugdzorginstellingen, op initiatief van CNV, korte tijd het werk neer en stuurden ze massaal e-mails naar minister De Jonge van VWS. De jeugdzorgwerkers maken zich zorgen over de werkdruk door personeelstekort en hoge administratieve lasten.
Jeugdzorg Nederland deelt de zorgen van de medewerkers. René Meuwissen, bestuurslid Jeugdzorg Nederland: "Wij zullen in onze gesprekken met het ministerie van VWS en VNG ook blijven hameren op het orde brengen van de nodige randvoorwaarden zodat onze organisaties de best mogelijke zorg kunnen bieden". Jeugdzorg Nederland pleit al langer voor het verminderen van administratieve lasten en faire tarieven voor goede jeugdzorg.

Tijdens de manifestatie sprak ook ervaringsdeskundige Jason van ExpEx. Hij zei: "Jeugdzorg wordt gezien als een kostenpost. Maar jeugdzorg is geen kostenpost. Jeugdzorg is een investering."
 
Lees meer  >>
Leestip
 
Boek ‘De Stille Schreeuw’ geeft mishandelde kinderen een stem
Mishandelde kinderen een stem geven. Dat wil auteur Djadi Loose. Ze schreef het boek 'De Stille Schreeuw' dat onlangs verscheen. Loose: "In Nederland worden 119.000 kinderen mishandeld. Ik vind het belangrijk om dit vanuit het perspectief van het kind te vertellen." Het boek gaat over Mara die op 10-jarige leeftijd uit huis wordt geplaatst, in een psychiatrisch ziekenhuis beland en vervolgens van kindertehuizen naar pleeggezinnen zwerft.
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
13
sep
Conferentie 'hulp dichterbij? Blik op drie jaar decentraliseren in Nederland 
Presentatie uitkomsten van twee meerjarige onderzoeksprojecten naar de gevolgen van de decentralisaties van langdurige zorg, jeugdzorg en arbeidsmatige dagbesteding
Lees meer
28
sep
Bijeenkomst ‘Burgervoogdij naar een hoger plan’
Informatieve en inspirerende bijeenkomst over de mogelijkheden om burgervoogdij op een hoger plan te tillen. Lees meer
19
tm
25
nov
Week tegen Kindermishandeling
In de Week tegen Kindermishandeling zijn er in het hele land activiteiten om duidelijk te maken wat je kunt doen. Het thema is 'Ik maak het verschil'.
Lees meer 
versterkt de zorg voor jeugd