Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
aug 2018    |    nummer 193
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Gemeenten investeren in preventie en toegankelijkheid sociaal domein
Gemeenten investeren steeds meer in preventie en toegankelijkheid in het sociaal domein. Dat blijkt uit de jaarlijkse Benchmark Sociaal Domein die eerder deze week werd gepubliceerd. De investeringen hebben als doel inwoners sneller te helpen zodat problemen eerder opgelost kunnen worden en op termijn kosten kunnen worden bespaard.
Uit de Benchmark, uitgevoerd door Berenschot, blijkt dat deelnemers projecten of programma's zijn gestart om preventie te bevorderen. Bijvoorbeeld door samen te werken met netwerkpartners zoals huisartsen en scholen, om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. Ook blijkt uit de Benchmark dat gemeenten steeds vaker een deel van de lichte hulpverlening in eigen beheer uitvoeren en niet langer uitbesteden aan zorgaanbieders.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Werkgelegenheid Jeugdzorg blijft achter 
De werkgelegenheid in de sector Jeugdzorg is in 2017 met 500 werknemers licht gestegen, maar blijft achter ten opzichte van andere zorg- en welzijnssectoren. Daar steeg de werkgelegenheid in 2017 met zo'n 43.000 werknemers. Dit staat in een publicatie van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn. De sector Jeugdzorg kromp zelfs met 7% na de transitie in 2015 waardoor er nu een tekort is ontstaan. Jeugdzorg Nederland is daarom ook betrokken bij de landelijke campagne 'Ik Zorg' van VWS die eraan moet bijdragen dat meer mensen kiezen voor een loopbaan in de zorg of hun baan in zorg of welzijn voortzetten.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Oproep Kinderombudsman aan kinderartsen: meld problemen jeugdhulp 
De Kinderombudsman roept kinderartsen op om problemen in de jeugdhulp die het gevolg zijn van de transitie naar de gemeenten, te melden bij de Kinderombudsman. Dat meldt Binnenlands Bestuur. De Kinderombudsman doet de oproep op de site van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) om signalen uit het veld te krijgen. Afhankelijk van de reacties zal de Kinderombudsman een onderzoek starten.
 
Lees meer  >>
Nieuws
 
Platform Trauma Experts online
Het online platform van Trauma Experts helpt professionals, zoals leerkrachten en huisartsen bij het tijdig herkennen van een trauma, zodat die de juiste hulp kunnen inschakelen. Het online platform werd eind juni tijdens het symposium 'Kind, Gezin en Trauma' gelanceerd en is bedoeld voor kinderen, jongeren, ouders en verwijzers. Trauma Experts bestaat uit een aantal organisaties, waaronder De Bascule en Kenter Jeugdhulp, beide lid van Jeugdzorg Nederland.
 
Lees meer  >>
 
Praktijkvoorbeeld
 
Een mooi voorbeeld uit de lokale praktijk
Door buurtgezinnen minder jeugdhulp in Papendrecht en Dordrecht
In Papendrecht en Dordrecht worden buurtgezinnen ingezet zodat kinderen minder jeugdhulp nodig hebben. Buurtgezinnen vangen kinderen uit overbelaste gezinnen ‘dichtbij’ op. Meestal voor een paar uurtjes per week. In een onlangs verschenen artikel in het AD vertellen Pieter Baans, wethouder van Papendrecht en Judith Lorier, coördinator van Buurtgezinnen.nl wat buurtgezinnen doen, hoe het werkt en wat de voordelen zijn. 
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
26
sep
Openbare verdeding proefschrift 
Openbare verdediging proefschrift ‘Who cares?! Baseline profiles and child development in different 24-h settings’, door Harmke Leloux, onderzoeker Horizon Jeugdzorg en Onderwijs Lees meer
15
NOV
Mulock Houwer-lezing 2018 over pleegzorg
Annet van Zon, bestuurder van jeugdzorgorganisatie entrea Lindenhout en bestuurslid Jeugdzorg Nederland, verzorgt deze lezing met als thema: 'pleegzorg, gedeeld opvoederschap'. Lees meer
versterkt de zorg voor jeugd