Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
juli 2018    |    nummer 192
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Aantal nieuwe pleegouders toegenomen in 2017
In 2017 zijn 2.647 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat zijn er 7% meer dan in 2016. Daarmee is de instroom van pleegouders, na een dip in 2016, weer hoger dan de uitstroom. Ook hebben aanzienlijk meer mensen informatie over pleegzorg opgevraagd dan het jaar ervoor. De cijfers komen uit de Factsheet Pleegzorg 2017. Pleegzorg Nederland, onderdeel van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland, is verheugd dat dankzij de gezamenlijke inspanningen van gemeenten, rijksoverheid en pleegzorgaanbieders zowel de interesse in een mogelijk pleegouderschap als het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders is toegenomen. Diverse media, waaronder de Volkskrant, NOS en Trouw, besteedden deze week aandacht aan pleegzorg. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Aanpak knelpunten inkoop en Europese regelgeving aanbesteden sociaal domein
Minister de Jonge (VWS) wil samen met gemeenten en aanbieders een forse verbeterslag maken in de knelpunten over inkoop en aanbesteding in het sociaal domein. Dit staat in de Kamerbrief die de Jonge gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Een goed uitgevoerde aanbesteding biedt aanbieders de mogelijkheid om innovatieve en concrete afspraken te maken over de invulling van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, maar gemeenten en aanbieders ervaren dat echter niet zo in de praktijk. Zij vinden de aanbestedingen niet passend en ervaren die als een grote administratieve last. 

De minister wil met een praktische aanpak en het zoeken van ruimte in Europa aanbesteden in het sociaal domein op passende wijze vorm geven en verwacht samen met gemeenten en aanbieders voor het eind van het jaar tot een aanpak te komen. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Onderzoek JeugdzorgPlus: korter verblijf na gezinsgericht werken
Jongeren verblijven korter op leefgroepen en keren vaker terug naar huis als gezinsgericht wordt gewerkt. Dat blijkt uit een van de onderzoeken die werd gedaan in het Zonmw-programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus. Uit twee andere onderzoeken blijkt dat JeugdzorgPlusinstellingen in toenemende mate aandacht hebben voor meisjes-specifieke problemen.   
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
'Wijkteams maken centrale rol in transformatie niet waar'
Wijkteams hebben hun centrale rol in de beoogde 'transformatie' van (dure) tweedelijnszorg naar (goedkopere) ondersteuning, zelfredzaamheid en ondersteuning vanuit de eigen sociale omgeving van cliënten niet gerealiseerd. Dat is een van de hoofdconclusies uit het rapport 'Het komt niet in de buurt' van de Rotterdamse Rekenkamer. Die deed onderzoek naar het functioneren van wijkteams in Rotterdam. Uit het rapport blijkt dat de problemen bij cliënten op het gebied van onder andere opvoeding, geestelijke gezondheid, huiselijk geweld en schuldproblematiek in veel gevallen al te hoog zijn opgelopen als ze bij het wijkteam worden aangemeld. Met name hierdoor lukt het niet om specialistische hulp te voorkomen. Ook zijn er wachtlijsten en vinden de wijkteammedewerkers dat ze te weinig tijd aan zorg kunnen besteden door teveel regels en administratieve taken. Paul Hofstra, directeur van de Rotterdamse Rekenkamer, in een artikel van de NOS: "De wijkteams zijn van goede wil en willen graag helpen, maar ze worden overspoeld met regels, controles en richtlijnen vanuit de gemeente waardoor het werk onmogelijk wordt gemaakt. Ze zijn het grootste deel van de tijd papieren aan het invullen". Het College is het voor een groot deel niet eens met de conclusies uit het rapport.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Verbetering Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling door nieuwe afwegingskaders 
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is verbeterd met nieuwe afwegingskaders. Deze kaders werden deze week aan Minister Hugo de Jonge aangeboden door diverse beroepsgroepen die werken met de Meldcode. De verbeterde Meldcode heeft als doel slachtoffers eerder en beter in beeld te krijgen, ze sneller te helpen en de veiligheid voor langere termijn te monitoren. Vanaf 1 januari 2019 is het werken met de verbeterde Meldcode verplicht voor werknemers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Praktijkverhaal
VAN HET CONCERT DES LEVENS...
Kevin overleed op een druilerige dinsdag in februari. Hij was negen jaar oud. Zijn dood was geen verrassing: hij leed in ernstige mate aan het syndroom van West en werd na verschillende ziekenhuisopnames zijn laatste jaren met veel liefde opgevangen en verzorgd in een 'special care' pleeggezin. Karin Borghouts, jeugdbeschermer bij de William Schrikker Groep, beschrijft in dit praktijkverhaal wat zij meemaakte rond het overlijden van Kevin.
 
Lees meer  >>
Nieuws
 
Save the date
Week van de Pleegzorg
Alvast voor in de agenda: de Week van de Pleegzorg van 31 oktober t/m 7 november 2018. Tijdens deze week organiseren Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, en de pleegzorgaanbieders een variëteit aan activiteiten, waaronder de traditionele feestelijke familiedag voor pleeggezinnen op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018. Alle pleeggezinnen zijn dat weekend welkom voor een leuke dag op Attractiepark Duinrell. Gemeenten worden uitgenodigd om, net als andere jaren, ook weer activiteiten te organiseren!
 
Lees meer  >>
 
Dit is de laatste Nieuwsflits voor de zomervakantie. Vanaf 30 augustus verschijnt de Nieuwsflits weer wekelijks op donderdag.
versterkt de zorg voor jeugd