Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
juni 2018    |    nummer 189
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Noodklok gemeenten over tekorten jeugdzorg luidt vaker en harder
Steeds meer gemeenten luiden de noodklok over de forse budgetoverschrijding voor jeugdzorg.
Zo stelde wethouder Pieter van Zwanenburg van gemeente Hof van Twente afgelopen week in de Tubantia dat er een valse start is gemaakt bij de invoering van Jeugdwet. Hof van Twente maakt nu een eigen analyse van de stijgende kosten en gaat op zoek naar andere routes om de zorgkosten te beïnvloeden. Ook Eindhoven, Zuidoost-Brabant, Landgraaf en Breda zijn niet te spreken over de tekorten voor jeugdzorg. De gemeente Groningen heeft een budgetoverschrijding van €30 miljoen en stuurde daarover gisteren een 'brandbrief' aan het Rijk waarin ze om extra geld vraagt, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

Naar aanleiding van alle noodkreten van gemeenten krijgt de Tweede Kamer op 20 juni een technische briefing over de ontwikkeling van het Gemeentefonds in de komende jaren. 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meldt op haar site dat in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) een Fonds tekortgemeenten in het leven is geroepen. Dit fonds is bedoeld om gemeenten met flinke tekorten op het terrein van Jeugd en Wmo te compenseren.
In totaal gaat het om €200 miljoen, waarvan €100 miljoen door het Rijk beschikbaar wordt gesteld en €100 miljoen uit het gemeentefonds komt. Over de uitname uit het gemeentefonds wordt op de ALV van de VNG op 27 juni gestemd. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Verdeling 108 miljoen euro transformatiefonds jeugd bekend 
De verdeling van de 108 miljoen euro uit het transformatiefonds voor jeugd is bekend. Het bedrag van VNG en ministerie van VWS is bedoeld voor vernieuwing van de jeugdhulp en kan door de 42 jeugdzorgregio's besteed worden. Jeugdzorgregio Rijnmond krijgt jaarlijks het meeste geld, ruim €2,7 miljoen, en jeugdzorgregio Midden Limburg het kleinste deel, bijna €194.000 per jaar. De hoogte per regio is vastgesteld naar rato van het aantal kinderen tot 23 jaar op 1 januari 2018. Voor gemeenten die in aanmerking willen komen voor het transformatiegeld gelden spelregels. Zo moeten ze bijvoorbeeld regionale deals jeugd afsluiten en minimaal 1 actielijn uit het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd hebben uitgewerkt. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
'No wrong door' principe tegen verdwalen tussen zorgloketten
Minister De Jonge (VWS) wil dat er lokaal goed wordt samengewerkt en dat daarbij het 'no wrong door' principe wordt gehanteerd. Dit zegt De Jonge in een reactie op Kamervragen van Kamerlid Maarten Hijink (SP) over het bericht dat 'zelfs wijkteams verdwalen tussen zorgloketten'.

Volgens De Jonge hebben al veel gemeenten multidisciplinaire wijkteams ingezet die volgens het 'no wrong door' principe werken. Dit principe houdt in dat mensen met een ondersteuningsvraag altijd te woord worden gestaan, ook al melden ze zich bij het 'verkeerde' loket. Er wordt pas 'losgelaten' als zij wel bij het juiste adres zijn aangekomen.

Binnenkort informeert De Jonge de Tweede Kamer hoe hij de functie van multidisciplinaire wijkteams die al volgens dit principe werken, wil versterken.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Welzijnsorganisatie pleit voor vrijwillige mentoren in jeugdhulp
Inzet van vrijwillige mentoren om duurdere zorg in de toekomst te voorkomen. Dat wil welzijnsorganisatie Vlechter in Drenthe. In een artikel in het Dagblad van het Noorden stelt Peter Elmont, directeur van Vlechter dat met deze laagdrempelige hulp voorkomen kan worden dat jongeren zwaardere zorg nodig hebben. Elmont speelt met dit initiatief in op de miljoenentekorten op jeugdhulp van veel gemeenten. "Wij hebben geld gekregen van het Oranjefonds, €250.000 voor vier jaar, om te zorgen dat in heel Drenthe mentorprogramma's komen. Met gemeenten die al vergelijkbare programma's hebben, zoeken we de samenwerking", aldus Elmont. Vorige week werd een YouTube-campagne gelanceerd die jongeren bekend moet maken met de mentorprogramma's zoals Mentor4You van SpiNN. Elmont: "Er zijn in Drenthe diverse programma's waarbij vrijwillige mentoren jongeren begeleiden. Maar tot nu toe maken niet heel veel jongeren daar gebruik van".
 
Lees meer  >>
Nieuws
 
'Positieve vibe' op landelijke dag JeugdWelzijnsBeraad
'If plan A does not work, there are 25 other letters in the alphabet'. Die positieve boodschap stond gisteren centraal tijdens de landelijke dag van het JeugdWelzijnsBeraad (JWB). Op de landelijke dag voor jongerenraden bespreken jongeren thema's die hen aangrijpen en waarvoor ze samen naar oplossingen zoeken. Ook worden successen van het afgelopen jaar gevierd. Bijna 100 jongeren, vertegenwoordigers van jongerenraden van twintig verschillende jeugdhulporganisaties, kwamen gisteren bij elkaar om te debatteren en te discussiëren. JWB werkte nauw samen met de Jongerenraad van Cardea aan het programma van deze dag.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Surivalgids voor uithuisgeplaatste jongeren gepresenteerd
Horizon Jeugdzorg, Stichting WESP en Cardea jeugdhulp hebben samen met jongeren een survivalgids gemaakt. De gids bevat tips en adviezen voor jongeren die leven in een groep of gezinshuis en zijn geschreven door jongeren die zelf ooit uit huis geplaatst zijn. Gisteren werd in Alphen aan de Rijn het eerste exemplaar uitgereikt aan Kinderombudsman Margrite Kalverboer die het voorwoord voor de gids schreef. De Survivalgids wordt vanaf vandaag aan alle jongeren in Nederland die in een groep of gezinshuis wonen, opgestuurd.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd