Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
31 mei 2018    |    nummer 187
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Productcodes en woonplaatsbeginsel veroorzaken meeste lasten
Veel administratieve lasten in de jeugdzorg zijn vermijdbaar. Dat zeggen organisaties in een enquête die Jeugdzorg Nederland hield onder haar leden. De meeste lasten worden veroorzaakt doordat gemeenten zich niet aan de standaardproductcodelijst houden en de afspraken uit het convenant Woonplaatsbeginsel niet nakomen. Ook NRC publiceerde de resultaten.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Opinie
'Gemeenten moeten partners ruimte bieden voor samenwerking'
'Gemeenten moeten partners niet dwingen om samen te werken maar ruimte bieden voor samenwerking.' Dat stellen Hans Bosselaar en Duco Bannink, docent/onderzoekers politicologie en bestuurskunde aan de VU in een opiniestuk in Trouw. In het sociaal domein bepalen veelal de overheid of de zorgverzekeraar met welke organisaties moet worden samengewerkt. Volgens Bosselaar en Bannink weten organisaties zeker dat ze hun eigen doelstellingen niet halen en dat het slecht is voor hun eigen financiële belang als ze niet meedoen. "En dus belooft elke partner om volop te gaan samenwerken, om vervolgens het eigen specialisme en de eigen belangen voorop te stellen; met al het hokjesdenken en -doen tot gevolg,"aldus Bosselaar en Bannink.

Maatschappelijke bewegingen, professionele organisaties en de overheid zijn zich als nooit tevoren bewust van het belang van samenwerken. Maar volgens Bosselaar en Bannink zullen organisaties en professionals altijd vanuit hun eigen visies en belangen keuzes maken en moeten gemeenten en de Ombudsman inzien dat er geen eenvoudige oplossingen bestaan voor complexe problemen van burgers. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
App Familiscan bij Scheidingen helpt professional bij screening 
Met de app FamilieScan bij Scheidingen krijgen professionals een goede eerste indruk van een scheidingssituatie. Ze krijgen inzicht in de relatie tussen de ouders, ze weten hoe het met de kinderen gaat en welke juridische aspecten er eventueel spelen. Dit inzicht helpt professionals te bepalen waar de prioriteit ligt en welke interventies geschikt zijn.

De app werd vorige week gelanceerd en is ontwikkeld door Altra en iHub. De organisaties willen met de app een bijdrage leveren aan het verminderen en voorkomen van schade bij kinderen door scheidende ouders. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Blog
‘Jongeren op het hoogste niveau zichtbaar maken’
Jongeren betrekken bij de sollicitatieprocedure voor de Raad van Toezicht. Dat gebeurde onlangs bij Cardea, organisatie voor jeugd en opvoedhulp en lid van Jeugdzorg Nederland. Voor het eerst spraken ook twee jongeren uit de Jongerenraad met de kandidaten en dat leverde “verfrissende” gesprekken op. Gerrit Hogeland, bestuurder Cardea: “Wij zijn eigenwijs en vinden dat alle geledingen mee moeten kunnen beslissen over alle personen die in de RvT zitting nemen, niet alleen de 'eigen' leden dus”, aldus Hogeland. Hij schreef er een blog over.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Praktijkverhaal
Gebrek aan geld maakte Jacqueline creatief
In Nederland leeft ruim een miljoen mensen op of onder de armoedegrens. Ook Jacqueline en haar vier kinderen horen bij die grote groep. Een hulpverlener van Sterk Huis hielp haar om van haar schulden af te komen en door de jaren heen heeft Jacqueline steeds meer manieren geleerd om aan allerlei benodigdheden te komen. Nu wil Jacqueline haar verhaal delen omdat ze een voorbeeld wil zijn voor mensen in een soortgelijke situatie.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd