Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
15 mei 2018    |    nummer 185
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Onderzoek kostprijzen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering afgerond
Op 14 mei hebben VNG en Jeugdzorg Nederland het rapport Kostprijsonderzoek Gecertificeerde Instellingen van Berenschot officieel in ontvangst genomen en goedgekeurd. In het onderzoek zijn de kostprijzen van de verschillende diensten en producten van de zogenoemde Gecertificeerde Instellingen (GI's) in beeld gebracht. De organisaties geven met die diensten uitvoering aan de wettelijke jeugdbeschermingstaken en jeugdreclasseringstaken van de gemeenten.

Uit het onderzoek blijkt dat GI's gemiddeld genomen op de meeste producten en diensten verlies leden, omdat de afgesproken tarieven lager liggen dan de gerealiseerde kostprijzen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Nieuw bestuur Jeugdzorg Nederland
Jeugdzorg Nederland heeft vanaf morgen een nieuw bestuur. Tijdens de ALV van Jeugdzorg Nederland op 18 april is ingestemd met de benoeming van alle acht kandidaten. Het nieuwe bestuur is een afspiegeling van de leden en bestaat naast voorzitter Hans Spigt, uit Annet van Zon, Bas Timman, Astrid Rotering (nieuw), Esther Overweter (nieuw), Jeroen van Oijen, René Meuwissen, Monique Kavelaars (nieuw) en Erik Heijdelberg.

Voorzitter Hans Spigt en het verenigingsbureau wensen het nieuwe bestuur veel succes en wijsheid toe!
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Ministers en VNG komen met uitvoeringsprogramma 'Scheiden zonder Schade'
Zo min mogelijk kinderen de dupe laten zijn van de scheiding van ouders. Dat is het doel van het uitvoeringsprogramma 'Scheiden zonder Schade' van Minister Dekker (Rechtsbescherming), minister De Jonge (VWS) en de VNG. Het programma bestaat uit acties die 'scheiden zonder schade' dichterbij moeten brengen en is het vervolg op het verslag 'Scheiden...en de kinderen dan?' van Andre Rouvoet. Deze agenda bevat zo'n 45 actielijnen en oplossingsrichtlijnen en bevat plannen voor het ontwikkelen van een scheidingsloket en een nieuwe scheidingsprocedure. Het Platform onder voorzitterschap van André Rouvoet krijgt ook een belangrijke rol in het vervolg.

In de Kamerbrief van de ministers Dekker en De Jonge staat met welke actielijnen als eerste wordt gestart binnen het programma. Dit zijn onder andere 'hulp bij ouderschap', 'hulp bij scheiding'en 'vernieuwing rechtspraak'.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
'Rotterdamse opvang daklozen schiet ernstig tekort'
De opvangketen voor daklozen in Rotterdam schiet ernstig te kort. Dat concludeert de Rotterdamse Rekenkamer in het vorige week gepubliceerde rapport 'niet thuis geven'. De hulpverlening schiet te kort op het gebied van preventie, toegang, doorstroom en uitstroom.
In het rapport doet de Rekenkamer een aantal aanbevelingen aan het gemeentebestuur: meer inzet op direct zelfstandige huisvesting van daklozen met ambulante begeleiding en individuele begeleiding die de cliënt zorgdomein-overstijgend bijstaat vanaf de opvangfase. Bovendien moet meer aanbod beschikbaar gemaakt worden voor (voormalig) daklozen, door te onderzoeken of de vergunningscriteria uit de 'Rotterdamwet' ruimhartiger toegepast kunnen worden.

EenVandaag besteedde vorige week aandacht aan het rapport. In het item wordt de achttienjarige Dominique gevolgd. Zij is een van de vele jongeren die geen geschikte opvangplek kan vinden in Rotterdam. Michiel Joosse van Enver, organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in Rotterdam Rijnmond, noemt het aantal jonge daklozen een historisch dieptepunt. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Tienduizenden jonggehandicapten thuis zonder werk of uitkering
In elk geval tien-, maar mogelijk zelfs dertigduizend jongeren die sinds 2015 niet meer in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering, zitten thuis zonder werk of uitkering. De gemeente waarin de jongere woont zou deze jonggehandicapte juist weer aan het werk moeten helpen, maar dat gebeurt niet of onvoldoende. Toezicht Sociaal Domein spreekt in een artikel in de Volkskrant over de 'mismatch tussen de kenmerken van deze groep en het beleid'. Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland, zegt in hetzelfde artikel dat een toekomstplan voor deze jongeren, waarin al voor het achttiende jaar stappen worden gezet richting o.a. werk en woning, meer dan urgent is.
 
Lees meer  >>
Nieuws
 
Terugkijktip
Kruispunt over Moederdag pleegouders 
Tijdens Moederdag was er, natuurlijk, ook aandacht voor pleegmoeders. KRO-NCRV's programma Kruispunt zond op 13 mei een programma uit over pleegzorg en moederdag. In het item vertellen pleegkinderen en pleegmoeders over hun bijzondere relatie. Want hoewel de zorg vaak maar tijdelijk is, bouwen veel pleegkinderen een band voor het leven op met hun zorgmoeder.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd